Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Zvolen – Pustý hrad (2. časť)
zdroj:
Rastislav Sabucha
pridané:
9.2.2008

Fotografie: minerály v múroch Pustého hradu, výhľad...


Výrastlice amfibolu v sivom andezite veľké do 1 cm


Zamurovaný červený andezit s peknými výrastlicami amfibolu a živcov


Andezitový tuf obsahuje často dutiny, v tomto prípade aj ílové minerály


Granát - almandín z Pustého hradu - 1 cm


Ďalší almandín v andezite z hradného múra


Pohľad z hradu na východ - sopečné pohorie Javorie - dolina Sekier


Pohľad na hradnú bránu a južnú časť opevnenia


Pozostatky veže v zatiaľ neodkrytej, severnej časti hradu


Pohľad na západnú časť Zvolena


Sútok Hrona a Slatiny. Rieka sa hlboko zarezáva do masy
sopečných hornín a opúšťa Zvolenskú kotlinu


Skalná vyhliadka nad Zvolenom


Skalné útvary vo svahu Pustého hradu

1. časť   2. časť