Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

SLOVENSKO - Hlavné povodia a typy riečnych sietí (5. časť)
zdroj:
Slovensko II. (Príroda), kol. autorov, Obzor Bratislava, 1972
pridané:
6.1.2010

Obrázky:

01 (37K)
Hlavný odvodňovací kanál pri Túzkach na Žitnom ostrove

02 (44K)
Mŕtve rameno Dunaja

03 (41K)
Sútok Váhu a Oravy pri Kraľovanoch

04 (48K)
Štrkové nánosy Dunaja

1. časť    2. časť    3. časť    4. časť    5. časť