Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Retro 2006: Richtárová (10. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
14.7.2021

Na haldách sa dajú okrem Cu sekundárov nájsť aj veľmi pekné vzorky primárnych nerastpv. Hlavne sideritu, kremeňa, baritu, chalkopyritu, kalcitu. Menej je dostupný tetraedrit.


Halda
Zväčšiť obrázok

1. časť    2. časť    3. časť    4. časť    5. časť    6. časť    7. časť    8. časť    9. časť    10. časť