Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Retro 2006: Nová šachta (4. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
26.11.2021

Prevládajúcimi horninami na haldách Novej šachty sú andezity, dacity, často propylitizované. Farbou sú zväčša zelenkasté, sivé, sivobiele.

Z minerálov najčastejší je kremeň, časté sú aj uhličitany. Kremenné žily a žilky sprevádzajú rudné nerasty, hlavne chalkopyrit, sfalerit a galenit. Dali sa nájsť aj vzorky s hematitom. Toto “bohatstvo” je teraz už skryté pod vrstvou zeminy. Škoda. Zrekultivované výsypky sú pravdaže viac “eko”. Táto pekná a dobre dostupná lokalita už je pre zberateľov minerálov viac-menej minulosťou.


Horniny
Zväčšiť obrázok

1. časť    2. časť    3. časť    4. časť