Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Naleziště a zpracování achátů (1. časť)
zdroj: http://galerie.webboss.cz/Default.asp?IDM=4&id=4
pridané:
20.9.2010

Naleziště

Acháty se nalézají jako pecky ve výlevných horninách nazývaných melafýry. Melafýry se nacházejí v pruhu od Zvičiny až po Ještěd. Větráním dochází k odnosu materiálu z melafýrů a jeho rozvlečení po svazích kopců, odtud je materiál spolu s peckami transportován do blízkých potoků a říček. Tyto toky jej transportovaly do dnešních nalezišť na polích, pískovnách a různých jiných místech. Tato naleziště si stručně popíšeme.

Rovně nad Dolní Kalnou

Nejbližší takové naleziště jsou Rovně nad Dolní Kalnou. Na Rovních se nachází velká spousta achátů a chalcedonů. Velmi vzácné jsou acháty žluťáky, které mají ve středu krásnou žlutou kresbu. Nacházejí se po celých Rovních, ale velmi zřídka.

Borovnice do Horek u Staré Paky

Dalším nalezištěm achátových pecek je lom u silnice z Borovnice do Horek u Staré Paky. Tady se pecky musí vysekávat z tvrdého melafýru. Po rozříznutí mají zdejší pecky šedobílou barvu.

Levín

Posuneme se dále k zapadu na naleziště Levín, zde se pecky nacházejí jak na polích tak v okolních lesích. Po rozříznutí mají zdejší acháty šedobílou barvu.

Lom Hvězda

Dále k západu se nachází naleziště lom Hvězda. Zdejší pecky mají podobný ráz jako na Levíně.

Lomnice nad Popelkou

Za dalšími peckami se musíme přesunout až k Lomnici nad Popelkou. Nad Lomnicí se zvedá Morcinovský hřbet kde se nachází na polích a v okolních lesích kameny jak šedobílé tak různých barev.

Železnice

Z Morcinova se přesuneme do okolí městečka Železnice. Na polích v okolí se nacházejí acháty s červenou, červenobílou a jinými barvami. Zdejší acháty jsou jedny z nejhezčích u nás.

Libuň

Od Železnice se přesuneme opět dále k západu na pole v okolí městečka Libuň. Acháty a chalcedony se nacházejí na polích nad nádražím. Zdejší pecky obsahují převážně chalcedon bez kresby. Pokud se najde achát tak je šedobílý velmi zřídka se najde pecka barevná. Ještě se dají najít tzv. domečkové acháty. Jsou to pseudomorfozy křemene po barytu.

Kozákov

Západním směrem od Morcinova se nalézá naše nejznámější naleziště slavný Kozákov. Na Kozákově se nachází hlavně zelenavý jaspis, acháty, zeolity a v dutinách zdejších geod se nalézají ametysty křišťály a záhnědy. Nyní byl lom vrácen původnímu majiteli takže veškeré kutání v lomu je možné jenom s povolením majitele. Kolem Kozákova se acháty nacházejí na okolních kopcích jako jsou Prackov a Hamštejn. Ještě dále k západu se nalézá činný lom na melafyr ve Frýdštejně u Malé Skály. Acháty nalézající se v lomu jsou převážně s bílou kresbou, poněkud nevýrazné. Nachází se v nich hodně kalcitu, který achát znehodnocuje.

Celý pruh nalezišť končí na Ještědském hřbetu. Zdejší acháty jsou převážně geody, hlavně ty větší. Menší pecky jsou obvykle acháty. Tím by mohl výčet nalezišť končit, ale je možné, že se objeví někde v okolí další naleziště. Takovým nalezištěm na které jsem zapomněl je lom v Doubravici. Zde se nacházejí naše nejhezčí acháty. Lom je založen v melafýru a z tohoto kamene se musí pecky vysekávat. Naděje na nalezení kvalitní pecky je zde značná. Zdejší acháty mají velmi pestré spektrum barev. Nacházejí se zde jak červené tak žlutočervené, šedobílé, kašolongové v různých barvách, červenobílé no prostě velká škála barev jak se můžete přesvědčit v naší galerii.

1. časť    2. časť