Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Špania Dolina - šachta Ferdinand, Klopačka
zdroj: informačná tabuľa v Španej Doline
pridané: 6.7.2006

Šachta Ferdinand vznikla okolo roku 1400. Dosiahla hĺbku 295m. Banské chodby na ňu napojené mali celkovú dĺžku 4 050 m. Ešte začiatkom 20. storočia sa v nej ťažilo. Vstup do šachty sa nachádza na východnej strane námestia v Španej Doline neďaleko klopačky (pozri mapku).

Klopačka, banícka strážnica, pôvodne ranorenesančná budova zo 16. stor., prestavaná v 17. a 18. stor. Klopaním na vodorovne zavesenú dosku dreveným kladivom sa zvolávali baníci do práce. Klopačka vyhorela v r. 1981 a bola zrekonštruovaná v roku 1997 s pôvodnou renesančnou výzdobou fasády.


Vstup do šachty Ferdinand na východnom rohu námestia


Budova Klopačky slúži teraz ako penzión


Banícka krčma v Španej Doline,
v pozadí halda šachty Maximilián

rs