Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Po roku v Štiavnických vrchoch (2. časť)
zdroj:
Rastislav Sabucha
pridané:
23.10.2007

Ďalšie fotografie z hrebeňa Štiavnických vrchov...


Pohľad na vrchol Tanádu


Historické centrum Banskej Štiavnice z Rosniarok


Pohľad na východ, vpredu Nový zámok,
v pozadí Banský Studenec


Juhovýchodný pohľad na dolinu Štiavnice a juhovýchodné svahy
Štiavnických vrchov v okolí Sv. Antona


Pohľad smerom k Paradajzu a sedlu Červená studňa


Informačné tabule, v pozadí Sitno a Petrov vrch


Ukážky hornín na náučných chodníkoch GEO Parku


Malá turistka

1. časť   2. časť