Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Ružomberok - Gejdák (2. časť)
zdroj:
Rastislav Sabucha
pridané:
27.10.2008


Cesta z Ružomberka na Vlkolínec


Dolomit na Gejdáku


Silne zvetraný dolomit - miesto slúži ako pieskový "lom"
pre stavebníkov zo širokého okolia


Limonitom obohatená hornina vychádza na povrch
na viacerých miestach


Zemitý a prachovitý limonit


Pohľad na severné úpätie Nízkych Tatier. Vpredu dolomitový
lom pri Ludrovej, vzadu ložisko travertínu na vŕšku Čerená

1. časť   2. časť