Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Bzovík (2. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
29.6.2009

Obrázky...

31 (49K)
Pohľad z mostíka na vodnú priekopu a západnú baštu

36 (35K)
Južná bašta

38 (59K)
Ukážka starej kamenárskej práce.
Tufové okno má otvory pre mrežu

40 (53K)
Erb nad vchodom do kláštora

47 (56K)
Pestrá zbierka sopečných hornín v murive -
"bomby" všetkých tvarov a farieb

52 (57K)
Jednoducho vyriešené kamenné strielne

53 (85K)
Umelecky spracované okno

54 (59K)
V murive sa dajú nájsť aj takéto kryštalické vápence.
Ktovie odkiaľ sa sem dostali...

56 (44K)
Pre nás, severanov nezvyčajný pohľad. Divé
kosatce rastúce v hradnej priekope

72 (48K)
Východný múr a bašta kláštora

1. časť    2. časť