Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Donovaly (1. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
15.8.2009

Pred nejakým časom ma pracovaná cesta zaviedla zase raz do Starohorskej doliny. Keď robota skončila, rozhodol som sa nevrátiť do Zvolena, ale počkať na ružomberský autobus na Donovaloch. Ako som tak postával na autobusovej zastávke, mal som výbornú možnosť poprezerať si kamenné obloženie donovalského vstupného portálu.

Turistická a lyžiarska komercia zavítala v minulých rokoch veľmi intenzívne aj sem, takže pamätníci už Donovaly azda ani nespoznávajú. V najvyššom bode hlavnej cesty vybudovali modernú, na môj vkus dosť gýčovitú autobusovú zastávku a nadchod pre peších. Samotná stavba je však pekná kamenárska práca.

V kamennom obložení oporných múrov nájdeme dve prevládajúce horniny. V najväčšej miere sa uplatnil svetloružový až takmer červený ryolit. Plocha ryolitového múra je rozdelená na niekoľko vodorovných pásov tenkými vrstvami z tmavej vulkanickej horniny - bazaltu.

Predpokladám, že obe horniny majú náš, slovenský pôvod. Ryolit je veľmi podobný hornine ťaženej v okolí Žiaru nad Hronom a Žarnovice, takže jeho pôvod treba hľadať zrejme kdesi tam. Pôvod čadiča si uhádnuť netrúfam. Na moje potešenie už zbežná prehliadka tejto „vysunutej“ lokality priniesla potešiteľné výsledky.

Minerály v ryolite

Ryolit je vulkanická hornina s vysokým obsahom oxidu kremičitého. Takéto vyvrelé horniny nazývame aj kyslé. Je to v podstate výlevná alternatíva žuly. Skladá sa teda z kremeňa, živcov a sľudy (biotitu). Donovalský ryolit má hlavne ružovú farbu, býva však aj sivý, belavý, okrový, až čierny.

Chalcedón. Najčastejšie vypĺňa pukliny a dutiny v hornine. Býva sivý, sivobiely, červenkastý ale aj modrosivý. Na Donovaloch sa nachádza pomerne často spolu s kremeňom. Náteky a obličkovité útvary majú veľkosť do 3 cm.

Jaspis. Nachádza sa v puklinách podobne ako chalcedón, má výraznú krvavo červenú farbu. Našiel som niekoľkocentimetrové výplne.

Kremeň. Zriedkavejší, drobné milimetrové kryštáliky mliečnobielej farby. Výplne spolu s chalcedónom. Často nevytvára kryštáliky ale nedokonale tvarované krusty.

Tridymit. Tento zaujímavý minerál sa v ryolitoch vyskytuje pomerne často. Hoci som ho tu počas svojej zastávky nenašiel, možno budete mať šťastie práve vy.

Minerály v bazalte

Bazalty, teda čadiče patria k opačnému radu vyvrelých hornín ako ryolit. Typický pre ne je práve veľmi nízky obsah oxidu kremičitého a vysoký podiel tmavých minerálov.

Jedným z pekných horninotvorných nerastov ktoré sú tu dobre identifikovateľné je olivín. Má žltohnedú až zelenohnedú farbu, sklený lesk a vytvára nedokonalé kryštáliky veľkosti do 5 mm. Nájdeme ho pomerne hojne a je dobre identifikovateľný. Zvykne sa vyskytovať aj vo väčších agregátoch, tu som ich nenašiel.

Zeolity. Minerály skupiny zeolitov často vyplňujú dutiny v čadičoch aj iných sopečných horninách. V malých dutinkách v bazalte na Donovaloch som objavil niekoľko zeolitových výplní. Zeolit sa vyskytuje vo forme polguľovitých agregátov. Má mliečnobielu farbu, sklený lesk (thomsonit alebo natrolit?). Na niektorých agregátoch je zreteľne vidieť radiálne lúčovité usporiadanie. Žiaľ, agregáty sú malé, najväčší, ktorý som našiel mal asi centimeter.

Kalcit. Biely alebo polopriesvitný, kusový ale aj vo forme kryštálikov do 5 mm. Našiel som kusový kalcit s max. veľkosťou až 3 cm.

Toľko teda o donovalských mineralogických objavoch. A hoci je aj pôvod minerálov nejasný, predsa poteší, keď takto nečakane objavíte takéto miniatúrne mineralogické múzeum. Keď sa poobhliadnete po svojich domovoch, určite takýchto viac či menej zaujímavých lokalít nájdete viacero.

olivín
Olivín

1. časť    2. časť    3. časť