Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Banky (1. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
17.9.2009

Maličká obec Banky leží ukrytá pred svetom v bočnej doline pri ceste z Banskej Štiavnice do Vyhní. Banky vlastne ani nie sú samostatnou obcou ale administratívne tvoria súčasť Banskej Štiavnice. Z hlavnej cesty sem vedie asi kilometrová odbočka.

Prístup

Cesta do osady je veľmi úzka a pre málo skúseného šoféra aj dosť nebezpečná, pretože vybieha dosť ostro do svahu. Auto teda vedieme veľmi opatrne, čo sa dosť nepáči jednému z miestnych chatárov, pretože šoféruje nalepený tesne za nami a všemožne sa snaží vyjadriť svoju netrpezlivosť.

Prechádzame pomedzi domy a hľadáme miesto na parkovanie. Nakoniec zastavujeme až na konci na maličkom parkovisku neďaleko vodnej nádrže.

Parkovisko

Prvé čo ma hneď zaujalo je kamenie – parkovacia plocha je vysypaná štrkom pochádzajúcim z banskoštiavnických baní – azda z Novej šachty. Jasné že kamienky sú po rokoch v zúfalom stave – zvetrané, otlačené, špinavé. Nedá mi aby som ich nepoobzeral a po chvíľke nachádzam okrem kremeňa aj niekoľko zrniečok chalkopyritu a nejaký ten sfalerit.

Jazierko

Opúšťame parkovisko a kráčame už len asi 100 metrov k „priehrade“. Vodná nádrž v Bankách je jedna z najkrajších v celých Štiavnických vrchoch. A zároveň aj najmenších. Vodná plocha nemá určite ani pol hektára. Jazierko je však vzorne udržiavané a z priehradného násypu je veľmi pekný pohľad do okolia – na Banky a ďalej na protiľahlý svah doliny. Momentálne nie je celkom plné – asi štvrtina vody chýba.

Na hrádzi stretávame dve panie v dôchodkovom veku. Z nich jedna sa prejavuje ako veľký otužilec, pretože zanedlho stojí na brehu v plavkách a o chvíľu sa čľapká vo vode. Na polovičku mája teda celkom výkon. Voda nie je vôbec lákavá, plávajú v nej však ryby – žiaľ neviem aké sú to. Našej dcérke sa veľmi páčia, preto im dávame pracovný názov „pstruhy“. Je ich skoro desať. Zanedlho teta vylieza z ľadovej vody a konštatuje, že smrdí nejakou rybacinou (a žaburinou).

Jazierko je vo veľkej nadmorskej výške a zberá vody len z malej časti kopca pod hrebeňom. Banky (žeby „malé bane?“) boli v minulosti tiež baníckou osadou. Tunajšie zrudnenie však bolo oveľa chudobnejšie ako v Štiavnici. V okolí sa vyskytujú a vyskytovali menšie kremenné žily s neviditeľným zlatom viazaným hlavne na pyrit. Teda zrudnenie podobné skôr kremnickým žilám ako banskoštiavnickým. No dnes tu už baníka nestretneme – iba ak by sem chodieval na chatu.

Pri vodičke je príjemne, nechce sa nám odísť, ale dosť nás vyrušuje rev hudby zo stavby len niekoľko metrov nad jazierkom. Chalani, čo tam opravujú strechu počúvajú taký „rachot“, že sa to nedá vydržať, preto sa lúčime s jazierkom a sľubujeme si skorý návrat.

198 (47K)
Bančianske jazierko

1. časť    2. časť