Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Štrosy - jar 2018 (1. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
5.9.2019

Cestou z Kečky prechádzame sedlom Priehybina a stúpame na Štrosy. Prírodná rezervácia chráni strmé suťoviská na kremencoch v nižších horských polohách do 1200m. V nižších partiách sa vyskytuje zmiešaný smrekovo - bukový les, vyššie už čistá smrečina s občasnou jarabinou a dokonca kosodrevinou. Kremenec je chudobná hornina na živiny. Porasty pripomínajú horské polohy pod pásmom kosodreviny, aj keď výškovo im ešte chýba pár sto metrov. V kremenci pri dobrej vôli nachádzame kremenné žilky s drobnými kryštálikmi. Predjarie umožňuje aj výhľady do okolia cez koruny stromov.

GPS: https://mapy.hiking.sk/?x=19.24766&y=48.85576&ref=permalink

Fotogaléria...


Štrosy - spodná časť rezervácie

1. časť    2. časť