Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Mních a numulity (3. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
9.4.2023

Numulity sú fosílie, ktoré sa podobajú malým plochým okrúhlym kamienkom alebo minciam. Sú to skameneliny druhu morských mäkkýšov, ktoré predstavujú skupinu rôznych foraminiferov. Tieto skameneliny sa vytvárali počas obdobia od prvohôr po neogén, teda pred približne 500 až 2,5 miliónmi rokov. Numulity sa tvoria prostredníctvom vrstvenia morských sedimentov okolo mäkkýšov a ich schránok, ktoré sa postupne zanášajú.

Numulity boli objavené už v 19. storočí a uznávané sú ako dôležitý nález pre paleontológiu a geológiu. V súčasnej dobe sa numulity používajú niekedy aj ako indikátor ekonomických ložísk, pretože rastú v niektorých oblastiach, kde sa nachádza ropa a plyn.

Treťohorné numulity na Liptove nachádzame na niekoľkých lokalitách. Najznámejšia je pri Liskovej – Mohylky. Numulity sa však dajú nájsť aj na iných miestach – napríklad na Mníchu pri Ružomberku. Tu sa nachádzajú voľne v kameňoch na svahoch a medziach.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.0839&mlon=19.3174#map=16/49.0840/19.3174

ob

1. časť    2. časť    3. časť    4. časť