Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Litava (2. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
19.2.2010

Obrázky:

111 (75K)
Strmé svahy údolia meandrujúcej Litavy neďaleko
čabradského hradného vrchu

113 (50K)
Prevažujúca hornina - andezitový tuf

121 (75K)
Údolie Litavy sa hlboko zarezáva do plochej Krupinskej planiny.
Na povrchu je nápadný ostrý zlom

124 (22K)
Krupinská planina neďaleko Senohradu. Nadmorská výška cca. 600m

126 (24K)
Pohľad na západ. Vzadu Štiavnické vrchy

127 (17K)
Priblížený pohľad na vrch Sitno

128 (18K)
Vzadu hrebeň Štiavnických vrchov: Paradajz,
Tanád, Rosniarky a Myšia hora

1. časť    2. časť