Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Počúvalské jazero (1. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
21.5.2010

K Počúvalskému jazeru prichádzame od dediny Počúvadlo po romantickej, pomerne strmo stúpajúcej a kľukatej ceste z juhu. Z otvorených miest sa nám ponúka krásny – panoramatický výhľad na Sitno, bájny vrch v ktorom vraj dodnes odpočívajú rytieri.

Prechádzame prevažne bukovým lesom. Cesta naberá výšku až k 700 metrom – jazero leží teda dosť vysoko. Od juhu prechádzame najprv okolo chatovej osady. Budovy tu stoja už veľa rokov, našťastie ich nie je až tak veľa ako napríklad v okolí Richňavských tajchov. Na okolí Počúvadlianskeho jazera sa nachádzajú skôr závodné a podnikové chaty. V jarnom období je tu samozrejme dosť prázdno, medzisezóna turizmu veľmi nepraje. Napriek tomu, keď prichádzame priamo k jazeru, miesto na parkovanie hľadáme dosť ťažko. Našťastie je tu pomerne veľké parkovisko na druhom brehu bližšie k Banskej Štiavnici, kde sa dá odstaviť auto ľahšie.

Počúvadlo je jazero postavené v závere širokého údolia a zo Štiavnických tajchov má asi najdlhšiu hrádzu. Dolina musela byť zahradená dokonca z viacerých strán. Dnes sú telesá hrádze porastené aj stromami. Okolo jazera vedie úzka romantická asfaltka. V blízkosti, takmer na jeho brehu stoja dva menšie „hotely“, jeden z nich je bývalé rekreačné zariadenie Rudných baní.

Na Počúvadlo sme ako deti chodili predovšetkým za kúpaním, hoci voda v 700 metrovej nadmorskej výške bola vždy dosť chladná a ani počasie tu nebývalo v lete typicky južanské. K vode sa najlepšie dalo priblížiť z južnej strany, kde je menšia trávnatá „pláž“ na ktorej rastie niekoľko ovocných stromov. Na brehu je pekné drevené mólo, kde sa aj dajú v lete prenajať vodné bicykle – atrakciu, ktorú sme tu milovali už ako malí. Takto skoro na jar sa ešte nečlnkuje, „stroje“ stoja vytiahnuté na brehu.

Okolie jazera je budované sivými andezitmi, priamo na brehu jazera možno pozorovať premenený andezit s výrazným purpurovo červeným zafarbením. Červené oxidy železa vznikajú v hornine rozkladom minerálov s obsahom Fe. Na pamiatku si odnášame domov malú vzorku.

Prechádzame sa po ceste okolo jazera, kocháme sa na neolistené lesy na západnom svahu Petrovho vrchu. Tento nenápadný kopec, ktorý sa skrýva pod mohutným Sitnom je v Štiavnických vrchoch druhou najvyššou kótou. Samotný vrchol Sitna žiaľ od jazera nevidíme. Výstup naň však práve odtiaľto trvá najkratšie – približne hodinu s neveľkým, cca. tristometrovým prevýšením. Odbočka na Sitno sa skutočne oplatí, výstup v záverečnej fáze vedie priamo cez sitnianske Skalné mesto pomedzi andezitové bralá po drevených schodoch.

Počúvalské jazero zbieralo vodu práve z tohto vrchu – okolo celého Sitna boli umiestnené zberné jarky, ktoré zvádzali vodu sem. Dnes sú v teréne viditeľné ich stopy – vedie po nich dokonca turistická značkovaná trasa. Prechádzka po nich je nenáročná a celý okruh okolo vrchu sa dá prejsť celkom pohodlne za tri hodiny. Hrádzové teleso udivuje dodnes svojou mohutnosťou, pri predstave, že všetok materiál musel byť dopravovaný ručne sa mi točí hlava. Náklady na vybudovanie museli byť v 18-tom storočí obrovské. Pritom je známe, že na práce boli nasadené vo veľkej miere aj ženy. Pri zbežnom pohľade na mapu vidíme, že tomu, aby sa voda mohla dostať z tajchu k miestu určenia – do štiavnickej banskej oblasti bránili nemalé prírodné prekážky. Voda bola vypúšťaná zo severu vodnou štôlňou až ku Krížnej, odtiaľ sústavou jarkov a štôlní smerovala do Evičkinho jazierka.

Zaujímavé je, že prebytočná voda, ktorá sa nemohla upotrebiť sa vypúšťala na opačnú stranu, do Dekýšskeho potoka, kde poháňala mlyny ešte v prvej polovici dvadsiateho storočia. Veľa zaujímavostí z histórie výstavby tajchu si možno prečítať na stránke http://www.banskastiavnica.sk/navstevnik/banicke-dedicstvo...

Naša prechádzka okolo jazera sa blíži k záveru. Podvečer je tu celkom ticho, návštevníci poodchádzali, podobne aj turisti zo Sitna a tak si ešte môžeme vychutnať niekoľko pekných chvíľ relatívnej samoty. Potom nasadáme aj my do voza a smerujeme domov.

245
Počúvalské jazero - pohľad z juhu

1. časť    2. časť