Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Babia hora (2. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
31.5.2010

Obrázky:

120
Slaná voda, bývalé kúpele s výverom soľanky

129
Hviezdoslavova horáreň pod Babou horou

134
Horský potok

139
Horná hranica lesa so silne
poškodenými smrekovými porastmi

150
Veternice pod vrcholom

153
Pohľad z vrcholu smerom k Malej Babej hore

154
Ľadovcové kotly v poľskom národnom parku

155
Pohľad do Poľska. Babia hora prevyšuje okolité
beskydské vrchy o niekoľko stovák metrov

156
Ešte jeden pohľad na Malú Babiu horu

157
Pohľad na vzdialené Piľsko nad obcou Sihelné

158
Odkryv v pieskovcových súvrstviach v záreze cesty

1. časť    2. časť