Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Dúbrava - leto 2010 (3. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
13.8.2010

Fotografie.

063
Ankerit

064
Granodiorit

065
Kremeň, ankerit, limonit

072
Areál banského závodu

073
Areál banského závodu - násyp, kde sa dajú nájsť ankerity

075
Areál banského závodu - všadeprítomný neporiadok

085
Zrekultivovaná výsypka pod baňou

090
Zarastajúce staršie haldy

091
Tu sa dali pred takými 15-timi rokmi nájsť veľké vzorky antimonitu

095
Výsypka

100
Zrekultivovaná navážka pod baňou

1. časť    2. časť    3. časť