Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Novoveská Huta - ložisko sadrovca (2. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
16.9.2010

Fotografie.

100
Vstup do banského závodu v Novoveskej Hute

129
Sadrovec z Novoveskej Huty

130
Nakládka sadrovca

131
Sadrovec z Novoveskej Huty

132
Baňa žije

133
Reklamný plagát - štôlňa Mária

1. časť    2. časť