Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Jazierce (1. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
24.9.2010

K Jaziercom vyrážame z Ružomberka smerom na juh. Prechádzame mestskou časťou Biely Potok a pri motoreste Vlčí dvor odbočujeme smerom na Vlkolínec. Hneď ako prejdeme mostom ponad rieku Revúcu, odbočujeme ale vľavo. Po krátkom strmom stúpaní prichádzame k „pionierskemu“ táboru Jazierce. Tu nechávame stáť auto a pokračujeme peši. Obchádzame po asfaltke okolo plota rekreačné zariadenie a za ním už vstupujeme na travertínové terasy na Jaziercoch.

Travertín sa uložil v bočnej doline pod vrcholom Polčíkovo. Dnes sú terasy žiaľbohu už „mŕtve“, nový travertín nevzniká. Vďaka nešetrnému pokusu o vrt niekedy v sedemdesiatych rokoch s voda stratila. Ostala však rekreačná osada – chatový tábor, ako pripomienka devastácie prírodnej pamiatky.

Travertínové terasy na Jaziercoch sú rozsiahle a dvíhajú sa pri dne doliny. Porastené sú väčšinou trávou a bylinami, nájdeme aj vŕby, brezu, borovice a smreky. Prírodný útvar pôsobí pomerne plochým dojmom, pretože sa hornina ukladala na dne údolia, vrstvy naukladaného travertínu sú ale značne hrubé.

Hornina

Travertín má svetložlkastú, hnedastú farbu, niekedy je takmer biely. Je pomerne mäkký, pórovitý, s viditeľnými rastlinnými odtlačkami. Žiaľ na Jaziercoch sa nenachádza väčší prirodzený ani umelý odkryv, kde by sa dala hornina odoberať. V dolnej časti sa však nachádzajú akési jamy, kde sú miestami vrstvy odkryté a viditeľné.

Ochrana prírody

Z veľkoplošných chránených území spadajú Jazierske travertíny do ochranného pásma národného parku Veľká Fatra. Na území bola vyhlásená prírodná pamiatka. Zdroj: http://uzemia.enviroportal.sk/

Výmera chráneného územia: 22 200 m2
Rok vyhlásenia: 1952
Rok poslednej novelizácie: 1988
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Výnos Ministerstva kultúry SSR č.1165/1988-32 z 30.6.1988 VZV KÚ v Žiline č. 3/2003 z 12.6.2003 - 4. stupeň ochrany
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOP - S-NP Veľká Fatra
Predmet ochrany: Ochrana zriedkavej geomorfologickej formy travertínovej terasy o hrúbke asi 30 m s menšími teráskami dnes už zaniknutých jazierok na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň

Výhľad

Hoci sa travertínová terasa nachádza na dne údolia, predsa poskytuje pekný výhľad na okolité vrchy – hlavne na protiľahlom hrebeni Brankova a Ostrého. Revúckou dolinou prechádza hranica medzi Veľkou Fatrou a Nízkymi Tatrami a celkový ráz oboch pohorí má v sebe vždy niečo zo susedného. Zaujímavý je kontrast pri Podsuchej kde fatranský masív Smrekovice akoby utiekol z Nízkych Tatier a Brankovský vodopád s okolím má zasa na pohľad typicky fatranský charakter.

Prístup

Jazierce sú dobre dostupné autom, autobusom z Bieleho potoka, kde stojí ružomberská MHD aj všetky prímestské spoje z Ružomberka do Liptovských Revúc a Liptovskej Lúžnej. Dobre sú prístupné po červeno značkovanej cyklotrase Ružomberok – Korytnica.

Okolie

V blízkosti sa nachádzajú ešte dva ďalšie podobné travertínové útvary – Vlčia skala v Trlenskej doline a Bukovinka neďaleko Podsuchej. Menší výskyt „živého“ usadzovania mäkkého penovca sa nachádza neďaleko cesty z Trlenskej na Vlkolínec. Penovec je viditeľný priamo z cesty.

287
Jazierce


Mapa

1. časť    2. časť    3. časť