Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Smrekovica 2010 (2. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
5.10.2010

Horniny a nerasty.

247
Smrekovica - cesta k bývalej chate SCP Ružomberok

249
Odkryv v žule s výskytom pegmatitov

257
Pegmatitová žila s niekoľkocentimetrovými sľudami

259
Pegmatit

261
Pegmatit

262
Pegmatit

284
Dolomitický vápenec pri smrekovickej chate pod Skalnou Alpou

295
Potok na Močidle - jeden breh žula, druhý vápence

305
Dolomitický vápenec na Močidle

321
Túto "horninu" vyprodukoval medveď rovno na turistický chodník

1. časť    2. časť    3. časť