Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Žibritov (2. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
6.11.2010

Fotografie.

33
Romantická studňa pri ceste do Žibritova

34
Jeseň v doline Bebrava

35
Odbočka ku skalám pod Žibritovom

68
Skalná vežička

71
Skalné veže vytvárajú malé mesto

81
Stĺpovitá odlučnosť andezitu

83
Nádherný večer nad riečkou Bebrava

88
Spomedzi kopcov vykukol vrchol Sitna so známou vežičkou

1. časť    2. časť