Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Nižné Matejkovo (3. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
2.6.2011

Fotografie.

11
Žula z Nižného Matejkova

12
Pozostatky kamenných výsypiek v lese nad cestou s častými výskytmi barytov

13
Detail

14
Žulové skalné útvary v strednej časti doliny

15
Vynovená lesná cesta

16
Menšie žulové suťoviská

17
Menšie žulové suťoviská

18
Skalné útvary hornín kryštalinika

19
Po ťažbe dreva

20
Stredná časť doliny s peknými smrekovými porastami

1. časť    2. časť    3. časť