Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Barania hlava (1. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
3.11.2011

Tento kopec s írečitým slovenským menom nájdeme na východnom konci Starohorských vrchov medzi Korytnicou a Donovalmi. Kopec je charakteristický svojím „zaobleným“ vzhľadom – hoci sa dvíha do nadmorskej výšky viac ako 1200 metrov, vďaka rovnému povrchu jeho výška veľmi nevyniká.

Prístup

Na Baraniu hlavu sa najrýchlejšie dostaneme z Donovalov. Z hlavnej cesty odbočíme smerom na juh a pokračujeme stúpajúc popri hoteloch na vyvýšené miesto s prekrásnym výhľadom na protiľahlý svah Zvolena a Novej hole. Po kilometri rovinatých lúk prídeme do Polianky – osada z niekoľkých domčekov pod lesom. Stále sa držíme červenej turistickej značky – Cesty hrdinov SNP.

Na Baraniu hlavu je to už naozaj blízko – stúpanie lesom je veľmi mierne. Kopec je však tak veľmi plochý, že si netrúfame určiť, kde má vlastne vrchol. Prechod do sedla Priehyba je veľmi prudký – klesanie strmé a krátke.

Hornina, minerály

Barania hlava je kopec budovaný prevažne z kremenca. Tvrdá ružová, sivá alebo takmer biela hornina je tvorená z drobných kremenných zrniečok stmelených kremitým tmelom. Obsahuje kremenné žilky bielej farby s občasnými kryštálikmi. Poniektoré majú veľmi pekný tvar, veľkosťou však dosahujú len zriedka 5 mm. Zaujímavé a celkom pekné je zrudnenie hematitom. Krveľ je šupinkovitý, kovovo lesklý a na niektorých vzorkách veľmi estetický. Oplatí sa hľadať a rozbíjať skaly s kremennými žilkami.

Ochrana prírody

Oblasť medzi Donovalmi a Hiadeľským sedlom býva medzi turistami často označovaná za Nízke Tatry. Nie je to celkom tak – celý hrebeň až po Kozí chrbát je súčasťou Starohorských vrchov, ktoré sa tiahnu od Banskej Bystrice po Prašivú. Je však pravda, že na Donovaloch je rozvodie – potoky prameniace pod Baraňou hlavou na severe tečú do Váhu, zatiaľ čo od Donovál na juh smerujú toky v Starohorských vrchoch na obidvoch stranách len do Hrona.

Okolie Baranej hlavy je chránené ako Ochranné pásmo Národného parku Nízke Tatry (OP-NAPANT). Platí preň druhý stupeň ochrany (najvyšší je 5). Medzi Baraňou hlavou a Hadľankou je výrazné sedlo Priehyba a prírodná rezervácia Štrosy.

Sedlo Priehyba je ostrý predel medzi kremencami obalovej série a zachovanou troskou slienitých vápencov a slieňov krížňanského príkrovu , z ktorých je budovaný Kozí chrbát, Hadľanka a Handliarka.

Lesy

Okolie Baranej hlavy je zaujímavé aj z lesníckeho hľadiska. Kremencové podložie je jedným z najkyslejších pôdotvorných substrátov aké môžu existovať, pôdy sú tu chudobné – podzolované. Horské polohy oplývajú však dostatočným množstvom zrážok, takže vyhovujú predovšetkým smrekovým porastom.

V blízkosti maličkej osady Mistríky pod Donovalmi, neďaleko hlavnej cesty do Ružomberka sa nachádza lesnícky zaujímavý objekt – porasty obhospodarované tzv. výberkovým spôsobom. Ťažba dreva v takýchto lesoch sa vykonáva takpovediac nepretržite, vyberajú sa však len vhodné stromy. Lesy majú vybudovanú zaujímavú vekovú štruktúru – rastú v nich všetky vekovké triedy stromov od drobných semenáčikov po storočné stromy takže na prvý pohľad vyzerajú veľmi „prírodne a pralesovite“.

Tým, že sa tu neťaží v „pásoch“ ako býva obyčajne zvykom, vyzerajú v podstate nedotknuté a klasické rúbaniská v nich nevidíme. Podobným veľmi šetrným spôsobom sa obhospodarujú tisíce hektárov lesa napr. vo Švajčiarsku a v západnom Nemecku. U nás niečo také vidíme len veľmi zriedkavo. Okrem niekoľkých desiatok hektárov lesa pri Baranej hlave ešte v okolí Smolníka.

Turistika

Donovaly a turistika sú spojené pevným putom v zime a v lete. Pre mnohých sú východiskovým bodom pre hrebeňovku Nízkych Tatier, dlhý nástupný pochod po Hiadeľské sedlo je na výhľady bohatý a je skvelou prípravou na hlavný hrebeň. Na druhú stranu – výstupom na Zvolen možno začať celodenný pochod na Krížnu – náročné turistické podujatie, síce nie vo vysokohorskom, zato však veľmi strmom teréne. Prechod cez Baraniu hlavu je možný aj na bežkách, dokonca na horskom bicykli.

426
Pohľad z rúbaniska nad Poliankou na Veľkú Fatru


Barania hlava

1. časť    2. časť