Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Krupina - Havran (1. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
23.5.2012

Krupinské novembrové ráno nás víta pekným, takmer jasným počasím. Našim cieľom je návšteva Štangarígľa, najznámejšej lokality s päťbokou odlučnosťou andezitu. Mal by byť prístupný celkom ľahko po zelenej turistickej značke. Tá sa začína na krupinskom námestí pri zastávke autobusov.

Prvú časť trasy, ktorá vedie asi 4 kilometre na západ kvôli úspore času absolvujeme na aute – vedie totiž celá po asfaltke. Stúpame k západnému koncu mesta obchádzajúc od severu citadelu s kostolom a hradby. Za mestom pri novších bytovkách odbočujeme na cestu vľavo a spúšťame sa asi 500 metrovým klesaním k potoku Bebrava. Cesta sa zarezáva do svahu a dosť strmo naberá výšku.

Prichádzame k vodnej nádrži, ktorá nesie rovnaký názov ako potok, teda k Bebrave. Hrádza pretína kolmo dolinu, vedúcu od Buzalkového vrchu nad Žibritovom a vedie ľudoprázdnym krajom až k priehrade. Potok sa ďalej pod Krupinou vlieva do Krupinice. Z našej cesty je ráno na nádrž krásny pohľad. Za ňou sa dvíhajú prvé výraznejšie kopce Štiavnického pohoria – Ficberg, Stará hora, Sixova stráň. Naša cesta vedie ďalej ešte asi dva kilometre až k autobusovej zastávke, na návrší pri laze Líška. Tu nechávame stáť naše auto a ďalej pokračujeme peši.

Havran

Havran sa nazýva skupina kopaníc pod Štangarígľom, otočená na východ. Kráčame stále sledujúc zelenú značku okolo niekoľkých starobylo vyzerajúcich domov. Prichádzame k rázcestiu ciest – zančka odbočuje doľava.

Brekyňa

Na tomto mieste nás zaujme obrovský peň, len nedávno zoťatého stromu. Od svojho sprievodcu sa dozvedám, že tu rástla známa „brekyňa na Havrane“ - veľmi starý strom, ktorý ale žiaľ nedávno uhynul. O jeho kolosálnych rozmeroch už svedčia len žalostné pozostatky.

K Štangarígľu

síce vedie zelená značka, môj sprievod však zhodne tvrdí, že dôjdeme aj po pravej ceste. Trochu váham, ale napokon prisviedčam – na tejto strane ešte svieti slnko. Počasie sa už začína kaziť – predpoveď hlásila príchod oblačnosti a tá pomaly zastiera oblohu. Zanedlho prichádzame k súvislému lesu, tu sa zastavujem a fotím.

Okraj Štiavnických vrchov.

Malebný, bukolický vzhľad okolia je úchvatný. Nachádzame sa už pomerne vysoko, možno 500 metrov nadmorskej výšky. Výhľad máme predovšetkým na blízke kopce ale aj do diaľky. V údolí leží Krupina, jej okolie je posiate majermi a kopanicami. Vzadu za Krupinicou sa rozkladá na pohľad nekonečná sieť dolín, potokov a riečok, ktoré pretínajú Krupinskú planinu. V skorom novembri je les sfarbený do červenohneda – lístie sa tvrdošijne drží na stromoch.

Červená hora

je výrazný kopec na juh od nás. Oddeľuje krupiský chotár do Kráľoviec a Krnišova. Dubinou porastený andezitový vrch je zreteľnou dominantou pri pohľade z Krupiny.

Hľadanie Štangarígľa

Ako som v podstate očakával, Štangarígeľ sa nachádzal niekde blízko nás, ale nájsť sme ho nenašli – cesta k nemu neviedla a hľadať ho blúdením po porastoch sa nám nechcelo. Každopádne, aj času už bolo málo. Skúmam aspoň horninu v okolí cesty – andezit je tmavosivý, takmer čierny s veľmi malými výrastlicami.

Návrat

Vraciame sa pomaly späť – od auta sme prešli tipujem nie viac ako dva-tri kilometre. Vychádzame z lesa – obloha sa medzičasom takmer celkom zatiahla, je však bezvetrie a pomerne teplo. V družnom rozhovore sa vraciame k autu. Cestou späť sa ešte zastavujeme pri bebravskej priehrade a kocháme sa výhľadom na údolie a vzdialený Saský vrch. Do Krupiny prichádzame pred poludním – „sprievodca“ vystupuje a ja sa ponáhľam do Kováčovej.

114
Štiavnické vrchy klesajú ku Krupine. Vzadu Krupinská planina

108
Stará hora nad dolinou Bebrava

mapa
Mapa okolia Havrana a Líšky


Mapa

1. časť    2. časť