Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Jesenná Richtárová (2. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
1.6.2012

Minerály.

096
Primárny žilný kremeň v pukline arkózy

097
Tetraerit s malachitom

099
Žilný kremeň

100
Malachit s olivenitom

105
Kus sideritu s malachitom. Siderity sú vo veľkom množstve
v spodnej časti haldy

106
Siderit so zaujímavými uzavreninami kremeňa

108
Tyrkysovozelený nerast by mohol byť langit

109
Zaujímavosť z Richtárovej - kosti impregnované malachitom

110
Kremeň a malachit

111
Zaujímavý objav kusu vápenca uprostred haldy

131
Svetložltý siderit s tetraedritom

133
Zle zaistrený ale je to kus ružového sadrovca

136
Malachit na kremeni


Veľký kus limonitového "zlepenca" z haldy

152
Siderit a dve generácie kremeňa

154
Kus vápenca povlečený niečím :) Tento povlak je častý na sideritoch

155
Balvany vylúhovaného vápenca s limonitom a kalcitom

157
Zaujímavý kus penovca na okraji haldy

159
Langit

1. časť    2. časť    3. časť