Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Malachov - vodopád (1. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
18.8.2012

Tohtoročnú letnú dovolenku sme si rozdelili na dve časti – v prvej cestujeme na chatu Ortúty pri dedinke Malachov západne od Banskej Bystrice v Kremnických vrchoch. Malachovská dolina smeruje spod vrchu Velestúr a sedla Tri kríže na východ k Bystrici a má slušné prevýšenie od 400 po cca 1200 metrov nadmorskej výšky.

Malachov je v poslednom čase známy hlavne ako celkom dobré lyžiarske stredisko – v lokalite Medvedica vyrástol malý ale prívetivý skipark. Druhou malachovskou zaujímavosťou, takpovediac európskeho významu sú miestne staré bane na ortuť – ťažba sa tu odohrávala od stredoveku až do roku 1992.

Chata na Ortútoch, kde smerujeme sa nachádza len niekoľko kilometrov východne od zachovaných baníckych pamiatok. Práve v tomto roku boli ortuťové lokality sprístupnené sieťou náučných chodníkov a stali sa zaujímavé pre širokú verejnosť.

Malachovská dolina

Naša cesta na Ortúty sa začína v Bystrici – obchádzame veľké sídlisko Fončorda a odbočujeme do Malachova. Dedina sa nachádza v úzkom údolí a ťahá sa v dĺžke niekoľkých kilometrov. Neustále naberáme výšku. Ako je v Kremnických vrchoch bežné, doliny majú vyrovnaný a mierny sklon.

Náučný chodník začína za dedinou na mieste kde sa pripája zľava cesta z Horných Pršian. Tu je inštalovaná veľká informačná tabuľa a tiež pekne upravená „besiedka“.

Vodopád

Prvou a hneď dosť efektnou prírodnou pamiatkou v doline je Malachovský vodopád. Nachádza sa asi 2 kilometre za dedinou a je dobre viditeľný z cesty. Obísť sa nijako nedá – hneď pri ceste sa nachádza obrovská tabuľa s informáciami a fotkami vodopádu vo všetkých ročných obdobiach.

Vodopád sa nachádza na pravom brehu doliny a padá stupňovito z výšky asi 15 – 20 metrov. Potôčik, ktorý ho napája je síce len bočný prítok, ale napriek tomu je dostatočne silný, aby mal vodopád vodu po celý rok. Aj my sa teda môžeme kochať jeho krásou, hoci je suchý júl. K vodopádu vedie úzy chodníček, takže sa dá zostúpiť až k jeho spodnej časti a vychutnať si zurčanie vody aj triešť kvapiek. Ale inak je vodopád prekvapivo hlučný aj z diaľky.

Voda padá v niekoľkých stupienkoch po okrúhlastých andezitových balvanoch. Kamene majú pekný porast zeleného machu, všade sú kopy vlaňajšieho hnedého lístia. Napravo od neho je viditeľná väčšia odkrytá andezitová skala. Prírodná pamiatka sa nachádza v lese s prevahou buka – porast je starý 60 -70 rokov.

Na Ortúty

Fotografujeme s dcérkou vodopád a keďže vieme, že v najbližších dňoch okolo neho budeme chodiť dosť často nezdržujeme sa dlho, ale pokračujeme ešte asi 1 a pol kilometra na Ortúty, kde nás už očakáva naša chata.

01 (108K)
Malachovský vodopád


Mapa

1. časť    2. časť    3. časť