Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Malachov - Nemecký vrch - Fišiarka (1. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
28.8.2012

Na prehliadku spodnej časti ortuťových ložísk v Malachovskej doline sa vyberám popoludní, hneď po príchode na chatu Ortúty. Naša mladšia ratolesť popoludní ešte spáva, staršia dcéra je zaujatá objavovaním tajomstiev okolia chaty, ta si beriem na hodinu voľno a vyrážam.

Kráčam slnkom zaliatou dolinou a teším sa zo samoty. Za Ortútmi sa údolie opäť zužuje, vchádzam do tieňa. Po extrémnych horúčavách je prvý chladný deň – vonkajšia teplota sa vyšplhala na 20 stupňov. Za necelú štvrťhodinu prichádzam k prvým baniam – ložisko Nemecký vrch.

Bane – Nemecký vrch

Pri ceste ma víta veľká tabuľa a smerovník. Nachádzam sa pri takzvanej Krvavej studničke. Do strmého svahu nado mnou vychádza chodník, ktorý sa ďalej vetví na dva smery. Ložisko pod Nemeckým vrchom sa nachádza v strmom svahu na ľavo od potoka. Zvyšky baní, štôlne a zarastené výsypky sú zakryté lesným porastom.

Horniny

Ortuťové bane v malachovskej doline patrili v stredoveku k najvýnosnejším v Európe. Rumelka sa tu nachádza ako impregnácia pieskovcov a zlepencov – teda hornín, tvoriacich podklad neovulkanitov. Tieto vychádzajú na povrch na mnohých miestach. Neďaleko od Nemeckého vrchu sa na hrebeni v blízkosti Suchého vrchu nachádza dokonca veľmi pekný vápencový útvar Trávny ždiar, pripomínajúci rokliny Slovenského raja.

Banícke pamiatky

Hneď pri doline je nad Krvavou studničkou od cesty vidieť zavalený vstup do štôlne. Takýchto je na chodníku vidieť viacero, ja však nie som vystrojený šplhať sa po strmom chodníku, takže sa ich snažím fotiť aspoň z cesty.

Cesta na Fišiarku

Pokračujem výstupom po ceste. Míňam miesto s názvom Huťka – prichádzam k rampe, ktorá uzatvára cestu a ďalej serpentínami na lúku Fišiarka. Nad ňou boli tiež kedysi bane, podobne ako vo vyššie položenej lokalite zvanej Grófov obed. Fišiarka je vzorne pokosená. Pri ceste stojí ďalšia tabuľa, ktorá je plná medveďov – opisuje život týchto mohutných šeliem v Kremnických vrchoch.

Návrat

Čas na návrat na ortútsku chatu sa približuje, takže ešte rýchlo robím niekoľko fotiek a cestou, po ktorej som prišiel sa vraciam naspäť. Počítam, že sa sem ešte počas nášho pobytu dostanem, takže mi nie je ľúto. Cesta späť bez zastávok je rýchla a trvá asi 20 minút.

528 (77K)
Krvavá studnička - začiatok náučného chodníka pod Nemeckým vrchom


Mapa - Nemecký vrch

1. časť    2. časť    3. časť