Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Malachov - Pri Jazere (3. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
11.9.2012

Fotografie.

118 (68K)
Zlepenec paleogénneho veku v ktorom sa ťažilo ložisko Pri Jazere

122 (86K)
Pohľad na štôlňu Mitteren

135 (81K)
Upravené okolie štôlne

136 (80K)
Pohľad od štôlne na hrebeň Kremnických vrchov

143 (70K)
Úzky chodník k Ortútskemu jazierku

145 (74K)
Smerovník

147 (82K)
Okolie štôlne Mitteren

157 (75K)
Pohľad cez lesný porast k Hornej rovni

158 (56K)
Návrat na lúku Fišiarka

1. časť    2. časť    3. časť    4. časť