Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Liptovské Revúce – sedlo Veľký Šturec v zime (2. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
18.2.2013

Foto.

91
Cestou na Veľký Šturec

102
Pohľad zo serpentíny smerom k Revúcam a Čiernemu kamuňu

107
Hrebeň je rozvodím Váhu a Hrona

109
Cesta je miestami vedená po spevnených násypoch, zvyšky zábradlia

111
Najlepšie výhľady sú z rúbanísk

118
Vetriesková idylka vo Vyšnej Revúcej

119
Zrúcanina prepriahacej stanice, spomienka na staré časy "konskej" dopravy

120
Námestíčko vo Vyšnej Revúcej

1. časť    2. časť    3. časť