Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Prašnica (1. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
6.6.2015

Tiesňava Valentová.


Odbočka do Prašnice pod Valentovou


Prašnica


Úpravy vodného toku


Prebúdzajúca sa vápencová kvetena


Jasná zeleň bukov vo Valentovej


Pralesovitý vzhľad porastov na vápencových bralách


Cesta do Prašnice


Cesta do Prašnice


Sneh sa drží aj na konci apríla


Pozostatok lavínky


Zaujímavý skalný previs nad cestou


Zaujímavý skalný previs nad cestou


Dolinka, ktoru prechádzala historická cesta z Bystrice do Liptova


Jarné vody


Skaliská pred Prašnicou


Maličká "kaplnka"


Prichádzame do Prašnice

1. časť    2. časť    3. časť    4. časť