Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Vlkolínec – Smrekovica (3. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
12.10.2015

Foto.


Pohľad do doliny Čierňavy


Divočina v Čierňvavách - neprístupnej bočnej doline ústiacej do Ľubochnianky


Obchádzame Šiprúň zo západu


Prvý pohľad na Malú Smrekovicu


Záver Čierňav s Maďarovou


Dolina Nižné Matejkovo


Vpredu kremencová vyvýšenina na hrebeni, v pozadí Malá Smrekovica


Drobivý vápenec s kalcitmi


Šiprúň zo severu


Kremencový vŕšok


Kremenec z fatranského hrebeňa nad Nižným Matejkovým


Smrekovická žula


Smrekový prales - stúpanie na Malú Smrekovicu


Výhľad smerom k Ploskej


Hole na Malej Smrekovici


Handžabik, dole Revúcka dolina


Horec

1. časť    2. časť    3. časť