Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Kúpeľné miesta v Štiavnických vrchoch (1. časť)
zdroj: Počúvadlo - stručný sprievodca, R. Jedlička, V. Pánik, Šport Bratislava, 1974
pridané:
26.4.2010

Sklené Teplice (395 m)

Obec a kúpele v Sklenoteplickej doline pri potoku Teplá, 15 km na S od Banskej Štiavnice, 7 km na V od žel. stanice Hliník nad Hronom. Pomenované podľa sklenej huty, ktorá existovala už v 14. stor. a zanikla v 2. pol. 16. stor. a podľa teplých prameňov, ktoré vyvierajú v hornej časti obce. Obec vznikla zač. 14. stor. R. 1373 sa spomínajú Teplicze, inak Haisspad horúce kúpele ako majetok Šášovského hradu.

Od konca 17. stor. bola v obci huta na striebro; patrila štiavnickej Banskej komore. V rokoch 1785-1786 postavili tu amalgamačnú pec, prvú tohto druhu v býv. monarchii, na základe metódy Ignáca Borna. Výsledky svojich pokusov predviedol na prvom medzinárodnom kongrese banských a hutných odborníkov, ktorý sa zišiel z jeho popudu r. 1786 v Sklených Tepliciach. Sklené Teplice majú popri Piešťanoch najteplejšie pramene termálnej vody. Z vápencového podložia vyviera 12 prameňov zemitosadrovej a sadrovo-sírnej vody s teplotou 37 °C až 52 °C, ktoré dodávajú 61 1/s vody.

Liečia sa tu s úspechom všetky chronické reumatické ochorenia zhybového aparátu, svalový reumatizmus, zápaly nervov, ďalej chronické onemocnenia kĺbov a chrbtice.

Kúpel'né stavby klasicistické z rokov 1835-1848, neskoršie prestavované. Z budov je pozoruhodný Zipserov alebo banský kúpeľ. Park okolo kúpeľných budov vysadili v rokoch 1835 -1838. Čs. štátne kúpele majú sezónu od 1. mája do 15. októbra.

Otvorené kúpalisko s 20 m bazénom a termálnou vodou. Pripravuje sa výstavba 50 m bazénu v doline na hornom konci obce.


Mapa

1. časť    2. časť