Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Kúpeľné miesta v Štiavnických vrchoch (2. časť)
zdroj: Počúvadlo - stručný sprievodca, R. Jedlička, V. Pánik, Šport Bratislava, 1974
pridané:
27.4.2010

Vyhne (310 m)

Veľká, v minulosti banícka, dnes priemyselná obec v strede Vyhnianskej doliny, 16 km na SZ od Banskej Štiavnice. Prvý raz sa spomínajú r. 1326. V stredoveku sa tu dolovalo zlato a striebro. Po vyčerpaní rudných žíl sa prešlo na ťažbu a spracovanie železnej rudy. Koncom I9. stor. sa ťažba stala už nerentabilnou. Dnešné Vyhne vznikli r. 1893 zlúčením dvoch samostatných obcí: Vyhne a Peserany.

V prvej pol. 19. stor. tu vznikla zlieváreň a továreň na výrobu banských, neskôr aj pol'nohospodárskych strojov, dnes zmodernizovaný závod Strojárskych a metalurgických závodov. V 19. stor. tu založili aj pivovar a sladovňu. V obci sú železité termálne pramene, ktoré založili tradíciu vyhnianskych kúpeľov. Známe boli už koncom 15. stor. V l6. stor. ich získalo mesto Banská Štiavnica, ktoré ich vlastnilo až do r. 1917.

V druhej pol. 19. stor. sa rozšírila kúpeľná prevádzka, začala sa výstavba nových kúpeľných budov okolo staršieho jadra. Založili rozsiahly anglický park. V prvej pol. 20. stor. kúpele za hospodárskej krízy upadli, r. 1945 vyhoreli a doteraz neboli obnovené. V peknom prostredí vybudovali moderné kúpalisko s 50 m bazénom, do ktorého sa odvádza termálna voda.


Mapa

352
Štefan Bolemann

352
Štefan Bolemann

1. časť    2. časť