Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Stavebné pamiatky - Banská Bystrica - kostol Nanebevzatia Panny Márie (2. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
19.8.2011

Fotografie.

180
História kostola

181
História kostola

190
Pohľad od juhu

198
Lomené oblúky dverí

205
Vonkajšia sochárska výzdoba

206
Vonkajšia sochárska výzdoba

207
Vonkajšia sochárska výzdoba

208
Vonkajšia sochárska výzdoba

209
Vonkajšia sochárska výzdoba

220
Malá vstupná "miestnosť" pod vežou

221
Vonkajšia sochárska výzdoba

222
Okná, vitráže

230
Pohľad spod veže farského kostola na barbakan s vežou

231
Veža farského kostola

232
Dokonalá spleť vežičiek, výklenkov, bývalých a súčasných okien

233
Kamenárska práca v gotickom štýle

234
Vstup do kostola prezrádza už barokové prvky

235
Hlavný bočný vstup bol žiaľ zatorený

1. časť    2. časť