Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva na Slovensku

O baňach na territoriumu kompossesoratu familie Szentivanich II.
zdroj: Archív Liptovského Múzea v Ružomberku, z materiálov spísaných začiatkom 20-teho storočia Dr.Júliusom Kürtim, zakladateľom Liptovského múzea v Ružomberku
pridané:
12.2004

Dr.Július Kürti, veľký človek liptovského múzejníctva zostavil začiatkom 20. storočia na základe jemu dostupných prameňov zoznam významnejších ešte existujúcich aj zaniknutých banských diel, patriacich šľachtickej rodine Szentiváni v 19. a 18. storočí v severnej časti Nízkych Tatier, v doline Svätojánskej, Bocianskej, v okolí Ludárovej a Rovnej hole až po Čierny Váh. Pozostatky mnohých z nich sú viditeľné aj teraz, po dlhých rokoch.

Zoznam cechových spoločností – Gewerkschaftov:

1782 - Olovisko – na Olovisku zanechaná baňa na olovo
1783 - St.Antoni erbsollna, predtým Sauerkrautstollna Gewerksachaft, k nemu patri Sauerkraut, Dreibruder,Georgi, Heilige drei Könige, St.Stephani schacht a stollna.
1784 - Strassberger erbstollna na Olovisku
1785 - St.hyeronymus Erbstollna, od r.1800 premenovaná na Francisci Erbstollna
1819 - Michaeli aj Božodarská stollna spoločnosť
1836 - Starobocká Michaeli stollna spoločnosť
1839 - Joachimstaller Gewerkschzaft, mije zlato v rieke Bockej
1837 - Zuberovska Hyeronymus a Samueli stollna Gewerkschaft žiada pozemok na hutu pod Lúkou nad Ríglikom
1833 - Konský, Grunovský, Georgi a Francisci Stollna spoločnosť
1843 - Dreibrüder Gewerkschaft 1783-1792 patrí k St.Antoni erbstollne, r.1792 samostatná spoločnosť, r.1843 sa spomína pod menom Dreibrüder Nicolai Gewerkschaft
1784 – St.Peter erbstollna, patri k nemu Heilige dreifaltigkeits a St.Marcus stollna, r.1792 sa spomína ako samostatná spoločnosť
1783-1792 potril Georgi stollna ku St.Antoni stollne, 1784 patril ku St.Michaeli šachte poniže ako aj poniže ležiace St.Antoni, St.Josephi a St.Paschali stollne
1839 -  St.Patri stollna vo vrchu Leistroch

Menoslov banských sudcov (Berggerichter, Judex montanus):

1785 Michael Wozár
1786-1793 Martinus Brzács
1803-1805 Adamus Wozár
1809-1811 Josephus Steiner
1812 Israel Poloni
183-1832 Martinus Lichardus
1833-1838 Friedrich Anton Just
1840-1855 Jonas babnits
1856 Ludovicus Piovarcsy

1. časť   2. časť