Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva na Slovensku

Solivary (2. časť)
zdroj:www.solivary.sk
pridané:
22.5.2009

Súčastnosť po r. 1918

Dejiny súčasného Solivaru v Prešove sa začali písať dobudovaním solivaru „Prezident Masaryk“, ktorý zahájil prevádzku 7. marca 1925. Soľanka bola ťažená zo šachty „Leopold“ a z nej sa soľ vyrábala v troch vákuových odparkách. Na princípe vákuového varenia sa vyrábala veľmi jemná, až luxusná jedlá soľ. Potvrdila sa skutočnosť, že výroba soli zo soľanky znamená výhodnejší technologický postup i kvalitnejši finálny výrobok.

S prvými pokusmi ťažiť soľ lúhovaním pomocou vrtou z povrchu sa začalo v r. 1942. Pomocou lúhovacích vrtov sa do prírodného ložiska vháňa sladká voda, ktorá sa nasýti soľou na soľanku.

Z vyťaženej soľanky možno uvariť viac soli a kvalitnejšej ako bola kamenná soľ vydolovaná hĺbinným ťažením.

Z takejto soľanky sa vyrobila najkvalitnejšia soľ obsahujúca až 99,5 % NaCl.

solivary

Výrobná kapacita sa postupne, po rôznych intenzifikačných opatreniach zvyšovala(z 12 tis. ton až na dnešných 100 tis. ton ročne).

Význam našej spoločnosti značne vzrástol, ale v súvislosti s tým vzrástli aj požiadavky na zavádzanie najmodernejšej technológie výroby, ako aj požiadavka na výrobu kvalitného výrobku akým nesporne je dnešná soľ z Prešova.

Posledná výrazná modernizácia bola vykonaná v roku 1992, ktorá priniesla zásadnú zmenu v technológii zo systému vákuového na systém termokompresný. Vysokokvalitná švajčiarska technológia (Evatherm) nám umožňuje vyrábať soľ s vysokými kvalitatívnymi parametrami, ktoré bez problémov spĺňajú technické špecifikácie európskych noriem, vrátane farmaceutických predpisov.

Kvalitou našej produkcie a servis reagujúci na požiadavky odberateľov sa prejavuje v konkurencieschopnosti výrobkov na domácom trhu ako aj na trhoch EÚ.

V oblasti kvality boli vykonané aj interné audity všetkých prvkov systému manažérstva kvality podľa normy:

STN EN ISO 9001:2001 / EN ISO 9001:2000

Ďalšie rozvíjanie našej spoločnosti smeruje k výstavbe nového závodu v Michalovciach, využívajúc nové ložisko soli v Zbudzi, kde sú zásoby vyše 1 mld. ton.

1. časť   2. časť