Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Retro 2017: Odkryvy vo vrstvách vápencov pri Liptovskej Osade (2. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
2.2.2023

Ďalší pekný zárez je v mieste, kde sa spájajú riečky Korytnica a Revúca. Tu je hlavnou horninou dolomit a dolomitický vápenec. Železný most je spestrením trasy.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.9528&mlon=19.2593#map=16/48.9528/19.2593

Liptovská Osada 2017 4


Liptovská Osada 2017 5


Liptovská Osada 2017 6

1. časť    2. časť    3. časť