Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

SLOVENSKO (Geológia) - Slovenské rudohorie (5. časť)
zdroj:
Slovensko II. (Príroda), kol. autorov, Obzor Bratislava, 1972
pridané:
7.3.2008


Plošiny – zvyšky zarovnaného reliéfu na kryštaliniku vo veporskej časti Slovenského rudohoria


Fylonity krakľovského pásma. Opustený lom pri Medveďove


Drobnorytmické striedanie vo fylitoch gelnickej série (vlachovské vrstvy)


Lavicovitý tuhársky mramor


Biele kryštalické vápence modro a hnedo páskované s polohami diabazových tufitov. Dúbrava pri Ochtinej


Porfyroidy pačianskych vrstiev gelnickej série


Bridlica s rôznymi druhmi trilobitov. Magnezitový lom pri Ochtinej


Juhovýchodný okraj Muránskej planiny, budovaný triasovými vápencami a oddelený zlomom od kryštalinika.


Škrapy vo vrchnotriasových svetlých vápencoch pri Silickej Brezovej

1. časť   2. časť   3. časť   4. časť   5. časť