Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

SLOVENSKO - Reliéf (6. časť)
zdroj:
Slovensko II. (Príroda), kol. autorov, Obzor Bratislava, 1972
pridané:
28.5.2009

Veľhornatiny

Veľhornatiny s výškovým rozpätím dolín a horských vrcholov nad 640 m sa rozkladajú ako súvislá plocha len v Tatrách, v ďumbierskej skupine Nízkych Tatier a v krivánskej skupine Malej Fatry. V kráľovohoľskej skupine Nízkych Tatier, v lúčanskej skupine Malej Fatry, vo Veľkej Fatre, v Chočských vrchoch a na Babej hore sú už len drobné izolované plochy reliéfu s takýmto výškovým rozpätím. Keď si všimneme rozloženie týchto území, zistíme, že sa zhoduje s výskytom plôch, ktoré zasahujú do výškového stupňa nad 1500 m n. m. Vo veľhornatinách sa vyskytujú hlboké lesy už len v dolinách. Na chrbtoch, hrebeňoch a izolovaných vrchoch. sú obyčajne hole, alebo ešte vyššie, ako vo Vysokých a v Nízkych Tatrách, je bralnatý reliéf subniválneho stupňa.

Veľhornatiny majú veliký význam ako objekt cestovného ruchu, najmä horskej turistiky, zimných športov a horolezectva. Veliké plochy holí poskytli základ salašníckemu chovu oviec a dobytka, rozsiahle plochy ihličnatých lesov v nižších polohách poskytujú mnoho dreva. Okrem chát a horských hotelov tu niet iných trvalých sídel.

tatry
Tatry

Hornatiny a veľhornatiny zaberajú pomerne malú plochu územia Slovenska. No v histórii Slovákov zohrali významnú úlohu ako refúgiá (útulky), hlavne v ťažkých časoch. Tu sa zachraňovali ľudia pred tatárskym plienením, tu našli ochranu odporcovia feudálneho sociálneho útlaku (jánošíkovská tradícia) i partizánske hnutie počas Slovenského národného povstania.

V ťažko dostupných kotlinách uprostred vrchov sa najlepšie udržal duch slovenského národného povedomia v časoch najťažšieho národnostného útlaku. Azda preto sa mnohým ľuďom pri pojme Slovensko vybaví krajina typicky horská, aj keď je pravda, že roviny a pahorkatiny tvoria dvakrát väčší podiel jeho plochy než hornatiny a veľhornatiny.

1. časť    2. časť    3. časť    4. časť    5. časť    6. časť