Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

SLOVENSKO - Geomorfologický vývin - štvrtohory (8. časť)
zdroj:
Slovensko II. (Príroda), kol. autorov, Obzor Bratislava, 1972
pridané:
12.9.2009

Krasový reliéf - obrázky:

01 (56K)
Nízke Tatry - Demänovská jaskyňa Slobody

02 (63K)
Gombasekcá jaskyňa

03 (42K)
Dobšinská ľadová jaskyňa

04 (81K)
Vyvieračka pri Švermove

1. časť    2. časť    3. časť    4. časť    5. časť    6. časť    7. časť    8. časť    9. časť    10. časť    11. časť    12. časť    13. časť    14. časť    15. časť    16. časť    17. časť