Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Retro 2006: Krížna (6. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
8.5.2021

Výhľad smerom k blízkej Majerovej skale, Rybovskému sedlu a Starým Horám. Majerová skala je výrazne tvarovaná a veľmi dobre rozoznateľná z veľkej diaľky. Aj ona predstavuje, podobne ako ďalšie fatranské bralnaté vrchy, trosku Chočského príkrovu.

Za Majerovou skalou je hlboká a dlhá Starohorská dolina a na jej druhom brehu Starohorské vrchy. Charakteristický je pohľad na Jelenskú skalu a Panský diel. Na rozľahlej lúke pod Líškou sa pasie črieda oviec.


Hrebeň medzi Rybovským sedlom a Donovalmi
Zväčšiť obrázok


Vzadu je majestátna Prašivá
Zväčšiť obrázok


Lúky za Rybovským sedlom
Zväčšiť obrázok


Strmý záver doliny Suchá
Zväčšiť obrázok


Majerova skala
Zväčšiť obrázok

1. časť    2. časť    3. časť    4- časť    5- časť    6. časť    7. časť