Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Richtárová - Starohorské vrchy (1.časť)
zdroj:
Rastislav Sabucha
pridané:
11.8.2006

Richtárová je dolinka (aj dedinka) v Starohorských vrchoch, ústiaca do Bystrickej doliny priamo pri starohorskom kostole. Keďže som pred mal možnosť stráviť niekoľko dní na Starých Horách, netrvalo dlho a vybral som sa ju navštíviť.


Pohľad na spodnú časť háld v Richtárovej

Táto dolina je súčasťou špaňodolinského rudného revíru. Banské práce, teda ich hlavná časť, sa nachádzajú v závere doliny. Hoci sa to na prvý pohľad nezdá, samotná Špania Dolina a predovšetkým Piesky, nie sú odtiaľto veľmi vzdialené, vzdušnou čiarou krížom cez horské hrebene.

Banské práce v Richtárovej - teda pozostatky háld, nemajú rozlohu a mohutnosť ako na Pieskoch (aspoň taký som mal z ich návštevy dojem), ani nie sú spestrené historickými pamiatkami ako na Španej Doline, napriek tomu dotvárajú malebný kolorit tejto doliny pod Jelenskou skalou.

Haldy sa nachádzajú v ľavom brehu doliny (pri pohľade "zhora"). Začínajú už celkom dole pri ceste a dvíhajú sa takmer k hrebeňu. V blízkosti banských prác sú viaceré chaty, niektoré z nich pekne zrekonštruované banícke domčeky. Banícka osada sa rozkladala v strmom svahu doliny, domky boli sprístupnené úzkymi cestičkami a chodníkmi. Na rozdiel od Pieskov sem chodí viac chatárov. Záhrady okolo domkov sú vo veľmi strmom svahu a niektoré z nich prekvapivo dobre udržiavané - kosenie trávy v tejto strmine je výkon hodný uznania.

Prehliadku začínam v dolnej časti, v miestach, kde sú čerstvé odkryvy v halde. Tunajší materiál sa podobne ako na susedných Pieskoch v hojnej miere odváža a používa na opravy lesných ciest.

Hneď po niekoľkých minútach objavujem nádherné kusy celistvého hrubozrnitého sideritu. Kusiská majú aj 30 cm a sú tmavohnedo až červenkasto sfarbené - pokryté miestami vrstvičkou limonitu a nádherne "vykolorované" zelenými vložkami malachitu. Siderit je pekný predovšetkým na čerstvých lomových plochách.

Bežným nerastom je samozrejme kremeň, tak ako na Španej Doline kusový, biely alebo sivastý, niekedy priesvitný ale väčšinou nepriehľadný.

Z primárnych nerastov som našiel nepatrné zlomky tetraedritu a chalkopyritu. Veľmi ma však potešil nález dvoch vzoriek masívneho barytu bielej farby. Vzorky boli na prvý dotyk veľmi ťažké, na lomových plochách mali typické štiepne plochy. Väčší baryt mal asi 15 x 15 cm a bol jemne "zašpinený" malachitom.

Zo sekundárov sa tu ako všade na Španej Doline vyskytuje hlavne malachit. Bežný je aj pomerne pekný azurit. Počas mojej návštevy som ešte našiel aj náznakovitý langit, olivenit, a niekoľko ďalších, ťažšie identifikovateľných nerastov.

Nanešťastie, nemám na návštevu tejto zaujímavej lokality dostatok času, preto sa po jeden a pol hodine zberám na odchod. Aj tak sa môžem tešiť z pekného "úlovku". Zvlášť ma teší nález barytu - na Španej Doline zriedkavejšieho primárneho minerálu. Pekné sú masívne hrubokryštalické siderity, aj nález limonitu.

Sekundáry Cu, tak nádherné na Pieskoch, som tu našiel v menšej miere. Potešili ma veľké vzorky sadrovca bielej a ružovej farby. Celkom zaujímavé boli niektoré hráškovité malachity a tyrkysové langity.  Našiel som aj niekoľko zriedkavejších nerastov, ktoré som sa však neodvážil identifikovať.

Moja návšteva Richtárivej bola naozaj krátka, preto som bol veľmi milo prekvapený, koľko pekných a zaujímavých kamienkov som za tú chvíľu našiel. Je pravda, že táto lokalita je menej známa ako neďaleká Španka a Piesky, takže nie je až taká "vyzbieraná". Poteší hlavne zberateľa - lenivca, ktorý chce mať za chvíľku peknú kolekciu špaňodolinských minerálov.

Veľkou prednosťou lokality je dobrá prístupnosť - zo Starých Hôr peši za pol hodiny. Lokalita je dokonca dobre dostupná aj autom po asfaltovej ceste (v čase mojej návštevy tu nebola žiadna rampa, či zákaz vjazdu). Takže... veľa šťastia pri zbieraní kamenia v Starohorských vrchoch.


Ústie doliny Richtárová na Starých horách.
V pozadí Veľká Fatra, vpravo Majerova skala,
vľavo hôľnatá Krížna


Jelenská skala v závere doliny.
Dominanta Starohorských vrchov,
vo farbách a tvaroch Ďalekého východu


  Vzorka malachitu z haldy v Hornej Richtírovej

1. časť   2. časť