Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Richtárová (Staré Hory) - 1. časť
zdroj:
Rastislav Sabucha
pridané:
3.7.2007

Niekoľko fotografií z júnovej návštevy háld v doline Richtárová pri Starých Horách.


Materiál je často odvážaný a využíva sa napríklad pri spevňovaní lesných ciest. Vďaka tomu vznikajú hlavne v strednej časti háld zaujímavé „odkryvy“ nezvetranej hlušiny


Pohľad na veľký čerstvý odkryv v strednej časti haldy


Pohľad na haldy zhora. Celý komplex háld a výsypiek je sprístupnený cestou, po ktorej môže pokojne prejsť nákladné alebo terénne auto


Pohľad na protiľahlú stranu doliny Richtárová. Okolité vrchy sa postupne dvíhajú až k Jelenskej skale (viac vpravo)


Niekoľko zachovaných baníckych domčekov sa využíva ako chaty. Viditeľné sú charakteristické črty špaňodolinskej baníckej architektúry. Domky sú postavené nad odkrytými haldami a vedie k nim stará cesta (na časti značkovaná žltou turistickou značkou zo Starých hôr)


Polozarastená výsypka hlušiny v hornej časti s krížom. Nebyť odvozu materiálu z háld, mohla by už ich veľká časť vyzerať asi takto


Pohľad zhora na banícke domčeky. Vzadu vidieť
protiľahlú stranu doliny Richtárová

1.časť   2.časť