Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Richtárová (Staré Hory) - 2. časť
zdroj:
Rastislav Sabucha
pridané:
4.7.2007

Niekoľko fotografií z júnovej návštevy háld v doline Richtárová pri Starých Horách.


Trávou a krovinami zarastajúca výsypka v hornej časti. Hornina je zvetraná a pokrytá lišajníkom


Nie je ťažké nájsť kusy limonitu veľké až desiatky decimetrov. Keďže hlavným objektom ťažby v Richtárovej boli medené rudy, najčastejším minerálom, ktorý na halde nachádzame je siderit a limonit, pretože sa často vyhadzoval spolu s hlušinou. Tento kus limonitového „zlepenca“ je veľký viac ako 30 centimetrov


V Richtárovej možno nájsť masívne kusy sadrovca alebo anhydritu. Vznikol ako druhotný minerál rozkladom sulfidov. Najčastejší je ružovkastý alebo takmer oranžový kusový sadrovec, zriedkavejší je čisto biely zemitý (tento je oveľa krehkejší, preto sa aj ťažšie zachoval). Kryštáliky sadrovca sú väčšinou veľmi malé a dosť zriedkavé


V strednej, odkrytej časti haldy nachádzame vrstvu spečeného, limonitom stmeleného "zlepenca". Často nachádzame aj kusový, takmer čierny limonit, ktorý vznikol priamo na ložisku rozkladom sulfidov


Limonitové "balvany". Spodný je takmer meter veľký


Pekná, asi 20 cm veľká vzorka ružového sadrovca


Skupina sadrovcových úlomkov ležiacich voľne na halde. Ich veľkosť je okolo 10 – 20 cm


Haldy postupne zarastajú

1.časť   2.časť