Minerály a .horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Ludrovská dolina (2. časť)
zdroj:
Rastislav Sabucha
pridané:
6.8.2008


Pekné medovo sfarbené kryštály kalcitu z lokality na lesnej ceste pod vrchom Kohút v severnej časti Ludrovskej doliny


Malebné zákutie pred druhou tiesňavou


Svahy Brankova strmo klesajú ku dnu doliny. Lesy tvoria zmiešané porasty smreka buka a jedle, vo vyšších polohách vysokohorské smrečiny. Dolomitový vrchol Salatína (1632m) je pokrytý "čiapkou" kosodreviny


Skalné útvary nachádzame aj v ústí doliny. Táto skala sa týči nad prvou tiesňavou

1. časť   2. časť