Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Milošová (2. časť)
zdroj:
Rastislav Sabucha
pridané:
23.11.2008

Niekoľko obrázkov...


Informačná tabuľa pred vstupom do lomu v Megoňkách


Parkovisko pred začiatkom náučného chodníka


Cesta do kameňolomu


Vstup do lomu


Pohľad na tri veľké kamenné gule v spodnej časti lomu


Detail


Ukážka horniny - veľké zaoblené kusy sivého
žilného kremeňa v zlepenci


Brekcia


V jemnozrnnom pieskovci sa niekedy nachádzajú veľké kusy
opracovaného kremeňa


Zaujímavý nález. V pukline pieskovca sme objavili túto
"asfaltovitú" hmotu. Úlomok sme získali rozbíjaním horniny,
takže sa domnievam, že asfalt je prirodzeného pôvodu.
Ešte si to však pre istotu overím...

1. časť   2. časť