Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Neresnická dolina (1. časť)
zdroj:
Rastislav Sabucha
pridané:
18.4.2008

Úzka a krátka dolina je významnou spojnicou medzi Zvolenom a Krupinou. Údolie sa ťahá od Zvolena severo-južným smerom. Dotýka sa Javoria a tvorí prirodzený predel medzi týmto horstvom a Štiavnickými vrchmi. 

Prístup

Dolina je najľahšie prístupná autom zo Zvolena - nachádza sa  len niekoľko sto metrov od jeho južného okraja. Preteká ňou potok Neresnica, podľa ktorého má aj meno. Vedie ňou hlavná cesta do Šiah smerom k hranici s Maďarskom. Premávka je tu dosť hustá, takže cesta bicyklom, ktorá ešte pred pár rokmi bola celkom bezpečnou záležitosťou je dnes vhodná len pre vyznavačov adrenalínových zážitkov.

Severnou časťou doliny vedie značkovaný turistický chodník, ktorý sa však neskôr odpája a vedie úzkou dolinkou na západ k Pustému hradu. 


Lom pri južnom vyústení doliny neďaleko Brezín

Dolina tvorí prirodzenú prekážku a oddeľuje od seba dve kotliny - Zvolenskú a Pliešovskú. Má strmé, sto až dvestometrové svahy. Popri ceste vedie dolinou aj železničná trať Zvolen-Šahy, ktorá má v tomto úseku veľmi malebný, takmer horský charakter. Horský masív prekonáva dokonca skoro kilometer dlhým tunelom. Smerom k dedinke Podzámčok v južnej časti, teda pri vtoku Neresnice sa dolina rozširuje a vytvára údolnú nivu.

Horniny a nerasty

Horský masív po obidvoch stranách doliny je budovaný prevažne andezitmi, a okrajoch aj pyroklastikami. Andezity sú prevažne dvoch typov. Prvý, zriedkavejší, ale po mineralogickej stránke bohatší sa nachádza hlavne v južnej časti doliny pri malej obci Breziny. Táto hornina má svetlosivú farbu a obsahuje veľké výrastlice amfibolov - často dosahujúcich centimetrové, niekedy až dvojcentimetrové rozmery. Viditeľné sú aj výrastlice živcov bielej farby.

Zaujímavé je zastúpenie minerálov v puklinách andezitov. Nachádzajú sa v nich zaujímavé kalcitové aj aragonitové výplne. Kalcit má medovú alebo bielu farbu a je hlavne priesvitný, zriedkavo aj vo forme priehľadných menších kryštálov. Aragonit sme v minulosti našli vo forme krásnych bielych vejárov v značne rozloženom andezite. Spolu s aragonitom sa nachádzajú aj ílové minerály - montmorillonit a dokonca kaolinit. Andezit tohto prvého typu je pravdepodobne stuhnutý tesne pod povrchom zeme - preto bol čas kryštalizácie minerálov dlhší.

Častejší je výskyt druhého typu andezitu - sivého až červenkastého. Výrastlice v ňom sú výrazne menšie. Okolie Zvolena je známe výskytom celkom pekných granátov v andezitoch, almandíny červenohnedej až takmer čiernej farby sa vyskytujú v konkréciách niekedy až do 1,5 cm veľkosti.

Krajinné útvary

V našich neovulkanitoch sú skalné steny a bralá skôr zriedkavé, preto sú andezitové skaliská otočené na juh často predmetom ochrany. Vyskytujú sa na nich cenné stepné a lesostepné rastlinné spoločenstvá. V Neresnickej doline sa osobitné záujmy ochrany prírody neuplatňujú, skaly ju však lemujú na viacerých miestach hlavne v severnej časti, kde sa stáča takmer meandrovitým spôsobom.

Turistika

V širšom okolí Neresnice je veľmi veľa značkovaných turistických trás - chodníky vedú prevažne do okolia zvolenského Pustého hradu. Zimná turistika je tiež možná, bežkovanie po lesných cestách veľmi pekné, snehu však býva v zime väčšinou málo a dlhodobo sa obyčajne neudrží.

1. časť   2. časť