Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Neresnická dolina (2. časť)
zdroj:
Rastislav Sabucha
pridané:
2.5.2008

Minerály z lomu pri Dolných Brezinách:


Aragonit, ílové minerály (kaolinit), čierne a tmavosivé Mn - minerály. Veľmi
estetická kombinácia, na prvý pohľad pripomínajúca "žulu"


Pekné stĺpcovité drúzy a agregáty bieleho a medového aragonitu


Zrnitý aragonit


Aragonit a kalcit


Granát (almandín), veľkosť 10 mm


Amfibol, veľkosť do 12 mm

1. časť   2. časť