Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Steny (1. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
17.7.2009

Tento málo známy bradlový masív sa tiahne západným smerom od Ľadonhory v katastri obcí Dolný Vadičov a Lopušné Pažite – okres Kysucké Nové Mesto. Krásny kopec je dobre známy medzi kysuckými a žilinskými turistami – spolu s blízkou Ľadonhorou tvorí mohutnú a výraznú hradbu, dominantu širokého okolia.

Prístup

Na Steny vyrážame z Dolného Vadičova, kam sa dá najľahšie dostať autobusom z Kysuckého Nového Mesta. My máme to šťastie, že sa môžeme až sem odviezť autom. V Dolnom Vadičove vystupujeme pri krčme na mieste, kde začína zelená turistická značka.

Vyrážame smerom na sever, náš prvý cieľ je Chata Ľadonhora. Dolinkou prechádzame rýchlo, cesta k chate nám trvá asi dvadsať minút. Pred nami sa dvíhajú Steny, ktoré z tejto strany pôsobia veľmi majestátne. Bradlové pohorie vyzerá ako prenesené zo Strážovských vrchov, svojím vzhľadom vonkoncom nepasuje do kysuckej krajiny.

Chata Ľadonhora

Kedysi slávna chata je dnes zatvorená, oplotená ostnatým drôtom a neprístupná. Nie je však celkom opustená, počuť hlasy minimálne dvoch psov, ktorí ju strážia. Podľa pútačov vo Vadičove aj v okolí chaty usudzujem, že revolúciu prežila v pohode, ešte niekoľko rokov určite fungovala aj v „novom“ režime. Športový a strelecký areál za chatou je vdezolátnom stave. Pokračujeme teda zelenou značkou až tesne pod bradlo, kde sa začína žltý turistický chodník vedúci na hrebeň do sedla pod Ľadonhorou.

Stúpame hore

Charakter túry sa mení ako šľahnutím biča. Žltá značka stúpa lesným chodníkom najprv traverzujúc bočný svah, neskôr strmo, takmer kolmo dolinkou do sedla. Zmenil sa aj charakter lesa. Smrekovo borovicové lesy, ktoré nás obklopovali od Vadičova vystriedala takmer čiste buková hora. Buky sú veľmi staré, aj keď vzrastom nevysoké.

Rezervácia

Nachádzame sa v prírodnej rezervácii (Ľadonhora). Pozemky, ktorými prechádzame síce patria miestnemu urbárskemu spoločenstvu, majitelia pôdy však z týchto lesov nemajú šancu vidieť ani korunu, jednak tomu bráni vysoký stupeň ochrany prírody, jednak dokonalá neprístupnosť porastov. Nad hlavami nám poletuje dravý vtáky, asi myšiak, nachádzame sa v dokonalej divočine.

Bradlo

Steny aj Ľadonhora predstavujú charakteristické bradlo – súbor druhohorných hornín vklinených do mladších treťohorných sedimentov, ktoré v okolí Vadičova predstavujú hlavne pieskovce. Vápence obsahujú hrubé vrstvy čiernych, sivých, niekedy červenkastých rohovcov. Rohovce miestami zvetrávajú do nádherných varov, niekoľko krásnych vzoriek sa povaľuje aj tesne vedľa chodníka, sú však priveľké na to, aby sa dali odniesť. Rozpukané vyzerajú ako obrovské kamenné hrebene alebo kefy, v puklinách sa usádza hlina a rastú machy – nádhera. Kebyže mám doma skalku, tak si toto do nej určite posadím.

Vo vápenci sa sem tam zablyštia aj kalcitové žilky, keďže tu však nie sú žiadne čerstvé odkryvy, nachádzame len obité a poškodené kusy.

Erózia, skrývajúci sa potok

Naša trasa poskytuje niekoľko krásnych ukážok ryhovej erózie. Chodník vedie ponad dolinku, ktorá sa ostro zarezáva do podložia a vytvára hlbokú brázdu. Potôčik, tečúci dolinou sa miestami schováva, takže vytvára zaujímavú vyvieračku, spod kameňov vyráža silným prúdom.

Pod sedlom

Tesne pod sedlom v lesnom poraste pribúdajú aj smreky, sú veľmi poškodené kôrovcami, na 50 percent mŕtve. Keďže sme však v piatom stupni ochrany, vyťažiť sa nemôžu a ostávajú na mieste. To, že z nich vyletujúce chrobáky veselo napádajú dookola stojace hospodárske porasty a spôsobujú ďalšie škody ochranárom až tak nevadí (tak ako v Tatrách).

Hore sme sa nedostali

Výstup sme začali pomerne neskoro, preto nesieme následky. Krásna modrá obloha, ktorá nás sprevádzala na začiatku túry potemnieva, a tesne pred dosiahnutím sedla začína hromový tanec. Búrka, ktorá nás nemôže obísť je dostatočnou motiváciou pre návrat. Takže hoci neradi, otáčame sa a začíname opatrný zostup. Po mokrej hline ktorá sa rýchlo mení na kĺzačku to nie je nič príjemné, kolená dostávajú dosť zabrať. Búrka sa síce po štvrťhodine vyzúrila, dáždik však neprestáva, takže kráčame ďalej smerom k chate. Hrebeň sme nedosiahli, máme teda aspoň motiváciu do budúcnosti.

Snímka

Na leteckej snímke je veľmi dobre viditeľný rozdiel medzi drevinovým zložením v lese. Na flyši, v dolnej časti snímky vidíme tmavé smrekové porasty. V bradlovej, vápencovej časti rastie bučina - na snímke má oveľa svetlejšiu farbu.

steny
Pohľad na Steny a chatu Ľadonhora


Mapa

1. časť   2. časť