Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Steny (2. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
18.7.2009

Fotografie:

01 (36K)
Pohľad na Steny z bývalej strelnice za Chatou Ľadonhora

02 (24K)
Prírodná rezervácia Ľadonhora

pict002 (36K)
Vrstvy tmavosivého rohovca v svetlom vápenci

pict003 (31K)
Rohovec tmavočervenej farby z turistického chodníka

pict004 (57K)
Erózne ryhy

pict005 (51K)
Erózne ryhy

pict006 (50K)
Pohľad na miesto nálezu červených rohovcov

pict007 (52K)
"Vyvieračka" potoka pod Stenami

pict008 (55K)
Pohľad na potok pod Stenami

pict009 (60K)
Turistický chodník do sedla po Ľadonhorou

pict010 (55K)
Skalné útvary sa skrývajú pod porastom bukového lesa

1. časť   2. časť